BLACKLE s. r. o.

Rating a informácie o BLACKLE s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BLACKLE s. r. o. 8708 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 702898. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 18.9115% spoločností je horších ako BLACKLE s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BLACKLE s. r. o." href="http://blackle.sk-rating.com/">
   <img src="http://blackle.sk-rating.com/blackle.png" width="150" height="25" alt="Rating BLACKLE s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BLACKLE s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia